Изпълнен договор, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: „Извършване на устни и писмени преводи и легализация на документи за нуждите на НАП“

18 Ноември 2014

На 31.10.2014 г., е приключило изпълнението по договор № 127/28.09.2012 г. между НАП и „Санскрит“ ЕООД, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: „Извършване на устни и писмени преводи и легализация на документи за нуждите на НАП“, открита с Решение № РЦУ-55/08.05.2012 г. на главния секретар на ИАРА.

Срокът за изпълнение на Договор № 127/28.09.2012 г. е 24 месеца от подписването му или до изчерпване на максимално допустимата стойност по договора - 70 000 лв. без ДДС в рамките на този срок. В срокa на договора са изплатени 57 260,70 лв. без ДДС, съотвeтно 68 712,84 лв. с включен ДДС. Окончателното плащане към изпълнителя по договора е извършено на 31.10.2014 г., с което са изпълнени задълженията на страните по договора и съответно е приключило изпълнението на договор № 127/28.09.2012 г.

Договорът е изпълнен в пълен обем.

Договорът е изпълнен в срок.

Информация относно обществената поръчка (вписана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) с уникален номер 00530-2012-0025) и нейното изпълнение, може да бъде намерена в сайта на Агенцията по обществени поръчки на адрес: http://www.aop.bg.

 

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 18.11.2014
Затвори