Предварителни обявления на НАП за 2011 г

15 Март 2011

1.Предварителни обявления на НАП за 2011 г., публикувани на официалната страница на АОП 

1.1.  Обществени поръчки по проекти, осъществявани в изпълнение на Договор № 10-31-3С/03.02.2011 г. и Договор № 10-31-4С/03.02.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

1.2.  Услуги 

1.3.  Доставки 

1.4. Закупуване /чрез доставка и/или зареждане на карти/на абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в масов градски транспорт

1.5. Удостоверяване на електронни подписи /доставка и подновяване на удостоверения за електронен подпис/

2.Предварителни обявления на НАП за 2011 г., публикувани в официалната страница на ОВ на ЕС:

2.1.  Обществени поръчки по проекти, осъществявани в изпълнение на Договор № 10-31-3С/03.02.2011 г. и Договор № 10-31-4С/03.02.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. /2011/S 34-056304 от 18.02.2011 г./

2.2.  Услуги /2011/S 41-066915 от 01.03.2011 г./ 

2.3.  Доставки /2011/S 41-066670 от 01.03.2011 г./ 

2.4. Закупуване /чрез доставка и/или зареждане на карти/на абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в масов градски транспорт /2011/S 12-018536 от 19.01.2011/

2.5.  Удостоверяване на електронни подписи /доставка и подновяване на удостоверения за електронен подпис/ / 2011/S 249-406210 от 28.12.2011 г.

3.Предварителни обявления на НАП за 2011 г., публикувани на официалната страницата на ДВ 

3.1.  Обществени поръчки по проекти, осъществявани в изпълнение на Договор № 10-31-3С/03.02.2011 г. и Договор № 10-31-4С/03.02.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. /№ 6 от 18.02.2011/

3.2.  Услуги /№ 104 от 08.03.2011/

3.3.  Доставки /№ 105 от 08.03.2011/

3.4. Закупуване /чрез доставка и/или зареждане на карти/на абонаментни превозни документи за пътуване по редовна тарифа в масов градски транспорт /№29 от 19.01.2011 г./

3.5  Удостоверяване на електронни подписи /доставка и подновяване на удостоверения за електронен подпис /№ 38 от 23.12.2011 г./     

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 15.03.2011
Затвори