НАП отваря ценови оферти по ОП „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Национална агенция за приходите“ с пет обособени позиции

12 Ноември 2019

ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения по реда на чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки за сключване на договор с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Национална агенция за приходите“ с пет обособени позиции.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за оценка на получените оферти Ви уведомява, че отваряне на ценовите оферти по поръчка с горецитирания предмет, ще се извърши на 18.11.2019 г. от 14:00 ч.  (системно време) в СЕВОП, на електронен адрес: https://sevop.minfin.bg/

Процедурата се провежда електронно чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки, на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”: Мини-процедури (вътрешен конкурентен избор) под номер 1621 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“, 1622 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“, 1623 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“, 1624 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ и 1625 „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 12.11.2019
Затвори