Изплатени средства по договор №97/22.08.2013 г. с предмет „Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на пожароизвестителна система, монтирана в сградата на НАП, ул. „Врабча“ 23

25 Февруари 2016

ИНФОРМАЦИЯ 

за изплатени средства по договор №97/22.08.2013 г. с предмет „Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на пожароизвестителна система, монтирана в сградата на НАП, ул. „Врабча“ 23 

Във връзка с изпълнение на договор № 97/22.08.2013 г., сключен между НАП и „ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, на основание  предоставена от изпълнителя  фактура №0000003847/08.02.2016 г. и протокол , е извършено месечно плащане по договора на 23.02.2016 г.в размер на 35.00 лв.без ДДС или 42.00 лв.с ДДС съгласно условията на чл. 11 от договора.

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 25.02.2016
Затвори