Освобождаване на гаранция за изпълнение на Договор № 42/23.07.2013г. по ОП с предмет: „Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации в сградите на ТД на НАП Пловдив в гр.Смолян, находящи се на бул.България №12 ет.5”

17 Февруари 2016

ИНФОРМАЦИЯ

за освобождаване на гаранция за изпълнение на Договор № 42/23.07.2013г. по ОП с предмет: „Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации в сградите на ТД на НАП Пловдив в гр.Смолян, находящи се на бул.България №12 ет.5” 

На  основание чл.22 ал.2 от Договор № 42/23.07.2013г. сключен след проведена процедура за възлагане на ОП с предмет: „Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации в сградите на ТД на НАП Пловдив в гр.Смолян, находящи се на бул.България №12 ет.5”с изпълнител „КРАСИН” ООД. Във връзка с подадена молба с вх.№70-00-1650/11.02.2016г.от управителя на изпълнителя „КРАСИН” ООД и приключил договор на 23.07.2015г., гаранцията представена под формата на парична сума в размер на 140,00лв. е възстановена по посочената от изпълнителя банкова сметка на 15.02.2016г. 

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 17.02.2016
Затвори