Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № 99/06.08.2015г., по ОП с предмет: "Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК”, в две обособени позиции"

23 Ноември 2015

ИНФОРМАЦИЯ 

За освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № 99/06.08.2015г., по ОП с предмет: "Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК”, в две обособени позиции" по обособена позиция № 1

На 13.11.2015г., на осн. чл. 16, от договор № 99/06.08.2015г., сключен след проведена процедура за възлагане на ОП с предмет: "Организиране и провеждане на обучение относно приложимостта на производства по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебна практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК”, в две обособени позиции" по обособена позиция № 1, във връзка с приключило изпълнение на договора е освободена гаранция за изпълнение на изпълнителя: „Институт за специализации и обучения“ ООД по договора.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 23.11.2015
Затвори