Изплатени средства по договор № 100/06.08.2015г. с предмет „Обучения относно приложимостта на производствата по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебната практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК“

29 Октомври 2015

ИНФОРМАЦИЯ 

за изплатени средства по договор № 100/06.08.2015г. с предмет „обучения относно приложимостта на производствата по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебната практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК“ 

Във връзка с изпълнение на договор № 100/06.08.2015г., сключен между НАП и „Ваканция“ ООД, на основание предоставена от изпълнителя фактура №0000001602/26.10.2015г. на 29.10.2015 г. е извършено плащане към изпълнителя по договора в размер на 22136,33 лв.без ДДС или 26563,60 лв.с ДДС съгласно условията на чл. 3 от договора. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 29.10.2015
Затвори