Изплатени средства по договор № 99/06.08.2015г. с предмет „обучения относно приложимостта на производствата по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебната практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК“

14 Октомври 2015

ИНФОРМАЦИЯ 

за изплатени средства по договор № 99/06.08.2015г. с предмет „обучения относно приложимостта на производствата по АПК в изпълнителното производство по ДОПК. Запознаване със съдебната практика, свързана с усъвършенстване на административния процес по АПК“

Във връзка с изпълнение на договор № 99/06.08.2015г., сключен между НАП и „Институт за специализация и обучения“ ООД, на основание предоставена от изпълнителя фактура №0000005/17.09.2015г. на 09.10.2015 г. е извършено плащане към изпълнителя по договора в размер на 55100 лв.без ДДС или 66120 лв.с ДДС съгласно условията на

 чл. 3 от договора. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 14.10.2015
Затвори