Как да попълня преводното нареждане/ вносна бележка за плащане от/ към бюджета