Полезна информация за публичните взискатели

Считано от 03.12.2018 г. Националната агенция за приходите внедри нова електронна услуга с контролиран достъп за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане. Услугата е предназначена за всички органи на държавна власт, включително на съдебната система и органите на местната власт, които със свои актове установяват публични държавни и общински вземания. В тази връзка са утвърдени Правила за електронно предявяване на актове (изпълнителни основания), с които е установено публично вземане. За осъществяване на достъп до електронната услуга е необходимо всеки взискател да представи на изпълнителния директор на НАП заявление за ползване на електронната услуга (по образец), ведно със списък на определените служител/и за администратори на електронната услуга (по образец), освен в предвидените в Правилата изключения.

От момента на присъединяване на съответния взискател към електронната услуга НАП ще преустанови приемането на изпълнителни основания по други канали, извън електронната услуга (на хартиен носител, чрез Системата за електронен обмен на съобщения, по имейл и т.н.). В тази връзка, в подходящ срок, преди подаване на заявлението, публичният взискател следва да се обърне към лицата за контакт от ЦУ на НАП, с оглед уточняване на актуални данни за структурата, вида на вземанията и актовете на съответния взискател, както и на организацията за бъдещото взаимодействие чрез електронната услуга.

Крайният срок за присъединяване на публичните взискатели, които към настоящия момент предявяват публичните си вземания – за събиране в НАП, към електронната услуга е 31.03.2019 г.

Правилата за електронно предявяване на актове (изпълнителни основания), с които е установено публично вземане

Образец на заявление за ползване на електронна услуга „Приемане на актове, от които произтича публично вземане на външни взискатели“, приложение № 1 към Правилата

Образец на списък на администратори на електронна услуга „Приемане на актове, от които произтича публично вземане на външни взискатели“, приложение № 2 към Правилата

Писмо с изх. № 91-00-100#107/03.12.2018 г. на изпълнителния директор на НАП до взискатели за е-услуга за предявяване на публични вземания

Писмо с изх. № 91-00-100/05.06.2018 г. до взискатели за е-услуга за предявяване на публични вземания за събиране в НАП

Писмо с изх.№ 91-00-100#9/14.08.2018 г. на ЦУ на НАП за заявяване за принудително събиране на публични вземания по реда на ДОПК  

Е-услуга за предявяване на изпълнителни основания

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация