Размер и разпределение на здравноосигурителните вноски

Здравноосигурителната вноска е изцяло за сметка на лицата и е в размер 8 на сто за 2018 г. 

Размер и разпределение на осигурителните вноски 

.......................................................................................................................

= Осигурителен доход

Декларации и заявления

= Плащане