Софтуер и ръководство за ползване

ВАЖНО! Преди да започнете обновяването на софтуера се запознайте с Указание за инсталиране и обновяване на МИО за 2016 г.

ВАЖНО! Интрастат операторите, които ползват off-line модул МИО (Модул за интрастат оператора), е необходимо да инсталират версията на продукта за 2016 г.

При първоначално влизане в модула е необходима регистрация с име на потребител: intrastat и парола: intrastat.

Паролата се сменя чрез „Инструменти” и „Име на потребител/парола”.              

При използването на off - line софтуера на НАП (МИО)  и на on-line софтуера (МСО) в полето нето/тегло/кг, десетичната запетая служи за разделяне на килограми и грамове.