Големи и средни данъкоплатци

В рубриката можете да намерите информация относно  списъците на дружествата, регистрирани в  дирекциите "Големи данъкоплатци и осигурители"  /ГДО/ и „Средни данъкоплатци и осигурители” /СДО/