Административни услуги

В тази рубрика можете да намерите описание на административните услуги (издаване на административни актове - разрешения, лицензии, удостоверения, одобрения, подаване на декларации и други), предоставяни от Национална агенция за приходите.