Закони

В тази рубрика ще можете да прочетете и да изтеглите актуалните нормативни актове, свързани с данъчната система в България.

Закон за ДДС

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс

Закон за ограничаване на плащанията в брой

Закон за акцизите и данъчните складове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за местните данъци и такси

Закон за НАП

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Закон за данък върху застрахователните премии

Закон за виното и спиртните напитки

Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили