Здравно осигуряване за студенти

Кой плаща здравноосигурителните вноски на студентите?

  • Студентите, които са редовно обучение във висши училища и до навършване на 26-годишна възраст, се осигуряват за сметка на държавния бюджет.
  • Всички останали трябва да плащат сами здравноосигурителните си вноски. 

А българските студенти, които се обучават в чужбина?

Съгласно българското законодателство всички български студенти, без значение в коя държава се обучават, които са редовна форма на обучение и до навършване на 26-та си годишнина, са осигурени за сметка на държавния бюджет.  За да уредят здравноосигурителния си статус, е необходимо тези студенти да представят в офисите на Национална агенция за приходите по постоянен адрес доказателствени документи. Такива документи са например: удостоверение или служебна бележка от университета, в който следват, диплома за завършено висше образование и др. Тези документи трябва да са преведени от лицензирана фирма и се вземат предвид само, ако в тях е посочен периода на обучение. Документът се подава в териториалната дирекция или офис на НАП по постоянен адрес, за да се „изчистят“ задълженията на студента за здравноосигурителни вноски

Студентите във висши училища, които са редовна форма на обучение, но са навършили 26-годишна възраст, както и тези, които не са редовна форма на обучение, независимо от тяхната възраст трябва да внасят за своя сметка здравноосигурителните си вноски.

Студентите плащат ли сами здравните си вноски между училище и университета?

По данни на НАП над 70% от студентите, редовно обучение в първи курс, които са български граждани, имат пропуски в здравното осигуряване за един, два или три месеца.

В най-масовия случай проблемът идва от това, че учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година, а започват следването си през септември или октомври. Учениците до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст са осигурени за сметка на държавния бюджет.

В диапазона юли - септември те не са осигурени за сметка на държавния бюджет, защото не попадат в нито една от двете категории – не са нито ученици, нито все още студенти. За този период бъдещите студенти, ако не са осигурени на друго основание по реда на закона, трябва да платят сами здравноосигурителните си вноски. 

Помощ?

  • Тел.: 0700 18 700 - за цялата страна на цената на един градски разговор според тарифния план на абоната. 
  • Чрез имейл – задавайте въпросите си на infocenter@nra.bg.
  • Въпросите си можете да зададете и на място във всеки офис на НАП.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация