Декларации, свързани със събиране на данни от осигурителите и самоосигуряващите се лица