Деклариране

Декларация за изтегляне:

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за ползване

Помощни справки за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Срокове за деклариране и плащане

  • До 31-и март на следващата календарна година – подаване на годишна данъчна декларация;
  • До 31-и март на следващата календарна година – внасяне на корпоративния данък след приспадане на направените авансови вноски.

Кой подава годишната данъчна декларация?

Данъчно задължените лица или техен упълномощен представител.

На основание чл. 92, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността (съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката).

Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Как се подава декларацията?

  • Данъчната декларация се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).

.......................................................................................................................

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация