Как и къде се плащат осигурителните вноски?

Всички самоосигуряващи се лица плащат своите задължителни осигурителни вноски по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на самоосигуряващото се лице и чрез ЕГН, ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП на лицето.

Осигурителните вноски се плащат:

  • по банков път - осигурителните вноски се внасят по банковата сметка на компетентната териториална дирекция на НАП.

Примери за платежно нареждане/ вносна бележка за плащане на ДОО и ДЗПО.

  • с пощенски запис. 

Примери за пощенски записи за плащане на ДОО и ДЗПО.

Справка за осигурителните вноски може да направите чрез електронните услуги на НАП.

Повече информация за определяне на осигурителните вноски, за начините за плащане, указания за попълване на платежни нареждания и др. може да получите на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

За вярно попълване на платежно нареждане/вносна бележка можете да използвате и електронните услуги на НАП за плащане по интернет, достъпни с ПИК или с електронен подпис или със свободен достъп, без да се налага да извършвате плащане по интернет.