Проекти

Оперативна програма "Административен капацитет"

Проекти в НАП по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК)

Проекти в НАП по приоритетна ос ІІI. Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК)

Проекти в НАП по приоритетна ос ІII „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК)

...........................................................................................................................................................

Оперативна програма "Добро управление"

Проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“

...........................................................................................................................................................

Програма "Еркюл"

Проект „Повишаване на административния капацитет на НАП в превенцията и разследването на финансови измами, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“ по Споразумение № OLAF/2015/D1/020

Проект „Повишаване на административния капацитет на НАП в областта на контрола на вътреобщностната търговия чрез подобряване на взаимодействието между администрациите на държавите членки на ЕС в борбата с данъчните измами“ по Споразумение № OLAF/2016/D1/022

...........................................................................................................................................................

Механизъм за свързване на Европа (CEF)

Проект „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация