Документи за физически лица

В тази рубрика можете да откриете различни видове формуляри с указания за тяхното попълване, както и архив за изминали години.

Годишна отчетност за 2013 г.

Национална класификация на икономическите дейности (НКИД — 2003), данните към НАП по НКИД -2003г. се подават до 31.12.2008г.

Класификация на икономическите дейности (КИД — 2008),  данни към НАП по КИД - 2008г. се подават след 01.01.2009г.

Лихвите по просрочени данъчни и осигурителни задължения и глобите не се признават за разход за данъчни цели

Декларации за физически лица - архив

 

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за местните данъци и такси