Документи за физически лица

В тази рубрика можете да откриете различни видове формуляри с указания за тяхното попълване, както и архив за изминали години.

 

 

 

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за местните данъци и такси