Електронни услуги

Как да ползвам електронните услуги?

За да ползвате е – услуги на НАП, е необходимо да инсталирате базовите сертификати на StampIt. Това можете да направите като инсталирате последователно StampIT Primary Root CA и StampIT Qualified CA.

Електронните услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис /КЕП/, са с един вход за достъп /с различен вход за достъп са подаването на данни за ЕСФП и на данни от агент - платци/. Моля, запознайте се с инструкциите за ползване на услугите, публикувани при всеки вход в системата за достъп.

==> Специфични настройки

==> Е- услуги със свободен достъп - Справки за здравноосигурителен статус; фирми регистрирани по ЗДДС и др.; калкулатори

==> Как да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)?

==> Пълен и частичен достъп

==> Подаване на декларация за дължими данъци по чл.55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО от упълномощено лице

==> Подаване на декларация/искане по §19и, ал.2/ал.4 от ПЗР на ЗЗО по електронен път (за  гражданите пребивавали в чужбина повече от 183 дни) 

==> Бланка за оттегляне на упълномощаване за подаване на документи по електронен път (Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес)

==> Програмни продукти, които разпространява НАП

==> Плащане на данъци и осигурителни вноски по Интернет не изисква електронен подпис! Изисква се предварителна регистрация на дебитната / кредитна карта в системата www.epay.bg.

 Оторизираните за България доставчици на електронни подписи са:

 „Информационно обслужване”           

 „Инфонотари”        

 „Спектър”       

 „Банксервиз”  

 „СЕП България "      

След като се снабдите с електронен подпис, задължително трябва да подадете заявление за ползване на електронните услуги на НАП, като изпратите заявлението по интернет и подпишете с електронен подпис.

Сертификат за квалифициран електронен подпис /КЕП/ се издава от регистриран доставчик на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията.